Säljutveckling – Öppen kurs

Säljutvecklingens övergripande mål är att ge deltagarna en ökad förståelse samt större insikter och grundkunskaper i säljteknik och säljrelaterad mål planering, så att deltagaren själv kan utveckla sina företagsanpassade aktiviteter.
Målet är att planera sin egen och företagets försäljning utifrån företagets önskemål, behov och budget.

Kort presentation av Säljutvecklingen:
Du måste förstå, att den du talar till inte alltid förstår!

Vi kommer bland annat att diskutera de olika möjligheterna i ett säljsamtal.

Samt skapa en förståelse för varför kunderna köper våra produkter /tjänster.
Några exempel: Vilken typ av frågor är det viktigt att ställa? Vilka argument är de avgörande och hur ska jag presentera dem?  Vad säger jag egentligen? Och hur talar jag?

Säljutvecklingen pågår en halvdag under 5 veckor med följande innehåll:

Etapp 1: Målplanering, Människan bakom kunden, Övergripande syn på säljsamtalet.
Etapp 2: Argumentationsteknik
Etapp 3: Frågeteknik och behovsutveckling
Etapp 4: Inledning, Invändningsbehandling och Avslutsteknik samt Presentationsteknik
Etapp 5: Sammansättning av etapp 2-4 samt företagsanpassad utveckling.

Kursen hålls för max 12 deltagare 3-4 gånger per år.

Intresseanmälan kan göras genom att klicka här.
Säljande coachprogram erbjuds med möjlighet till produkt- och företagsanpassning.