Network4Sales

Styrkan med Network4Sales är den breda kunskapsbanken, 15-30 personer med tillsammans 100-tals år av erfarenhet inom försäljningschefsjobbet. Kunskaper från olika branscher som DU kan ta del av, allt för att stärka Dig i Din roll som försäljningschef.

 

Nästa möte: Uppdaterar inom kort med nytt aktuellt datum.

Plats: .

 

Nätverksledare: Micael Hörberg och Sven Larsson

 

Intresserad? Kontakta oss:

Webbplats: Network4Sales
sven@sl-management.se eller micael.horberg@chelix.se