Ledarskapsutveckling

Ju närmare toppen, desto kallar blåser det!

Ett gammalt vedertaget ordspråk, och visst stämmer det mer än väl än idag.

 

Kanske rent av ännu mer i dagens näringslivsklimat. Så fort man slappnar av riskerar man att bli omkörd, av en kollega eller en konkurrent. Att erhålla respekt och skapa förtroende både från sin egen chef, kollegor och från sina säljare i organisationen är ofta en avgörande del i framgången som VD, försäljningschef eller säljchef.

Hur kan vi undvika att bli omkörda?
Vad kan jag göra för att ligga steget före?
Hur skapar jag förtroende från säljarna och internt?
Vilka möjligheter finns där, och vilka hinder bör jag vara medveten om?

Vågar du rekrytera ”fel”, en säljare som kanske inte ligger inom ramarna för vad Du normalt söker efter?

Några enkla frågor men med vitt skilda svar beroende på er organisation.

Personlig utveckling av personer i ledande befattningar är en av många lösningar och kan ge de avgörande svaren, och oftast den lösning som snabbast visar sig vara mest lönsam.

Under vårt samarbete berör vi, efter behov, bland annat:

  1. Ditt ledarskap och ditt chefskap
  2. Att våga ta täten
  3. Motivera dig själv och din personal
  4. Det är du som avgör resultatet
  5. Att organisera om
  6. Att leda andra att leda
  7. Erkänna sina egna fel och brister
  8. Time management

OBS: Gäller endast ledare och chefer inom sälj- och marknadsorganisationer.