Mässutbildningar

Att representera företaget på mässa handlar framförallt om ett vårdande och säljande värdskap, men även om att utnyttja möjligheten till ett aktivt nätverkande. Det handlar om att ta om besökarna på ett professionellt sätt. Om att skapa förtroende och få dem att vilja lyssna och veta mer, att vilja köpa våra budskap, tjänster eller produkter och att boka in ett möte i samband med och efter mässan.

Väldigt många besökare upplever att utställare mest talar med varandra, talar i sina mobiltelefoner, står som dörrvakter eller är upptagna med annat än att just det dom är där för, att ta hand om sina besökare.

Planera in en mässutbildning för dem som skall arbeta i och kring montern, ca  3– 4 veckor innan mässan. Under utbildning går vi igenom de olika stegen kring en mässa för att göra den till en lönsam upplevelse, för både företaget och besökarna.

Vi tittar på:

  • Mål & Syfte
  • Förberedelser
  • Hur att agera i och kring montern
  • Uppföljning för att nå resultat
  • Vem är besökaren och vem är kunden