Säljcoachning

Coaching i ett säljutvecklande perspektiv, för säljorganisationer och entreprenörer.

Är Du…

  • ..i behov av nya idéer och infallsvinklar i din försäljningschefstjänst?
  • ..egenföretagare i skedet att rekrytera och/eller utveckla företaget för att verksamheten växer?
  • ..egenföretagare och har svårt att nå ut med Dina tjänster och produkter?

Vi analyserar ert nuläge och tar tillsammans fram en utvecklingsplan med målet att öka effektiviteten och lönsamheten, utifrån Era önskemål och behov.